Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Schemat organizacyjny

Wykaz kadry pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Nowak

Wicedyrektor szkoły: mgr Jolanta Honczia

Wicedyrektor szkoły: mgr Alicja Badek-Murzyn

Nauczyciele:

Wersja XML